TOP

Doç. Dr. Umut Yeniocak, 2002 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

Anonim ve Limitet Şirket Hisselerinin haczi konulu teziyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonomi Hukuku Bölümü’nde yüksek lisans öğrenimini tamamladı.

Gelir Paylaşımına Dayalı İnşaat Sözleşmesi (Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı) konulu çalışmasıyla, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda hukuk doktoru unvanını kazandı.

Franchise Hukuku, İnşaat Hukuku, Şirketler Hukuku, Borçlar Hukuku, Tüketici Hukuku ve Sözleşme Hukuku alanlarında yayımlanmış altı kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

2004 yılından bu yana serbest avukatlık yapan Doç. Dr. Yeniocak hâlen, Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, Uluslararası Ticaret Hukuku Yüksek Lisans Programı’nda ve Özel Hukuk Doktora Programı’nda dersler vermekte, çeşitli kurum ve kuruluşlarda meslek profesyonellerine yönelik meslek içi eğitim çalışmalarına aktif olarak devam etmekte, kurumsal firmalara hukuki danışmanlık ve tahkim yargılamalarında hakemlik yapmaktadır.

İstanbul’da kurduğu Yeniocak Sözleşme Akademisi bünyesinde, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütmektedir.

Yayımlanan Kitapları:

• Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Rehberi – (4. Baskı) 2020

• Franchise Sözleşmesi- 2016
• Sözleşme Hukukunda Güncel Yargı Uygulamaları – 2019
• Yeni Kanunlara İlişkin İlk Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi (TBK – TTK – HMK) – (Ed.) 2014
• Gelir Paylaşımına Dayalı İnşaat Sözleşmesi – (2. Baskı) 2014
• Türk Borçlar Kanunu’nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler – Genel Hükümler – (2. Baskı) 2013
• Anonim ve Limitet Şirket Hisselerinin Haczi – 2009

 

DETAYLI ÖZGEÇMİŞ

Öğrenim Durumu

Doktora 2013 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / ÖZEL HUKUK (DR)
Tez: Gelir Paylaşımına Dayalı İnşaat Sözleşmesi
Danışman: Prof. Dr. TUFAN ÖĞÜZ
Y. Lisans 2008 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / HUKUK (YL)
Tez: Anonim ve Limitet Şirket Hisselerinin Haczi
Danışman: Prof. Dr. HAKAN PEKCANITEZ
Lisans 2002 MARMARA ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ

Akademik Görevler

Doç. Dr. 2017 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ / MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI
Yrd. Doç. 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ (2547 / 40a kapsamında görevli)
Yrd. Doç. 2013 ALTINBAŞ (KEMERBURGAZ) ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ / MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI

İdari Görevler

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi 2018 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Başkanı 2015- 2016 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI