TOP

Türk Borçlar Kanunu m. 20-25 Hükümlerinin Değerlendirilmesi

2012

İzmir Barosu – Borçlar Kanunu’na Getirilen Yenilikler

Genel işlem Koşulları

2012

İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi / Cumartesi Forumları 5

Genel İşlem Koşullarına İlişkin Yeni Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi

2014

Yeni Kanunlara İlişkin İlk Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi

Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmelerinde Mülkiyet Hakkını Sınırlandıran Haksız Şart Uygulamaları

2015

 5. Tüketici Hukuku Kongresi

Ayıplı Otomobil Alan Tüketicinin Seçimlik Haklarına İlişkin Yargıtay Uygulamaları

2016

6. Tüketici Hukuku Kongresi

Havayolu Taşımacılığında Overbook (Fazla Bilet Satışı)

2017

7. Tüketici Hukuku Kongresi