TOP

Her Yöneticinin Bilmesi Gereken Stratejik Bilgi: Rekabet Hukuku

Şirket yöneticilerinin, rekabet kuralları hakkında bilgi sahibi olması, günümüzde bir zorunluluk hâlini almıştır. Verdiğim kurumsal eğitimlerde, Türkiye’nin en büyük şirketlerinde dahi, bu konuda yöneticilerin yeterince donanımlı olmadığını görüyorum.

Bir yöneticinin personeliyle yaptığı e-mail yazışmalarından tutun da, verdiği basın demeçlerine, hatta katıldığı toplantılara kadar, sergilediği birçok davranışın, bir gün şirket hakkında yapılacak bir rekabet soruşturmasında aleyhine delil olarak kullanılabileceği unutulmamalıdır.

Bu söylediğim, sadece soyut bir ihtimalden ibaret değil. Yakın geçmişte yaşanan büyük rekabet soruşturmalarına dayanarak söylüyorum.

Bu yazımda bu konunun birkaç önemli noktasına temas edeceğim:

Yöneticilerin Dikkat Etmesi Gereken Rekabet Kuralları

 • Pratik bilgi olarak, şirket yöneticilerinin dikkat etmesi gereken rekabet hukuku kurallarının bazılarını şöyle özetleyebiliriz:
 • Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4., 6. Ve 7. maddelerindeki yasaklara uyulmasında yönetici olarak sorumluluğunuz bulunmaktadır!
 • Pazarda hâkim konumda iseniz, bunu kötüye kullanarak rakiplerinizi piyasa dışına itmeye çalışmanız Kanun’un ihlali anlamına gelir!
 • Hâkim durum yaratma ihtimali olan birleşme-devralma işlemlerinizden önce Rekabet Kurumu’ndan izin almanız gerekebilir!
 • Şirketinizin fiyat belirleme politikasını belirlerken, rakip şirketlerle aranızda uyumlu eylem yoluyla rekabet ortamını bozduğunuz iddialarına yol açmamalısınız!
 • Şirketinizin dâhil olduğu sektörle ilgili Rekabet Kurumu’nun, tamamlanmış ve devam eden soruşturmalarından düzenli olarak haberdar olmalısınız!
 • Bayilerinize, dağıtım sisteminize, rekabeti engelleyici dayatmalarda bulunmaktan sakınmalısınız!

Örneğin,

 • Bayiinizin sizden aldığı ürünün yeniden satış fiyatını belirlemeniz,
  İndirim oranlarına vs. müdahale etmeniz kural olarak rekabet mevzuatına aykırıdır.
 • ARGE vb. alanlarda rakiplerinizle işbirliği anlaşmaları yaparken muafiyet alanının dışına çıkmamaya dikkat etmelisiniz!
 • Rakiplerinizle bir araya gelip rekabeti sınırlayıcı etkisi olabilecek anlaşmalar yapmaktan ya da bu anlama gelebilecek davranışlarda bulunmaktan sakınmalısınız!

Örneğin,

 • Bölge ya da müşteri portföyü paylaşımı yapmak,
 • Ortak fiyat belirlemek,
 • İhalelere katılma ya da katılmama veya ihale teklifinin belirlenmesi konusunda uyumlu eylemlerde bulunmak,
 • Karşılıklı stratejik bilgi paylaşımlarında bulunmak,

gibi davranışlar, Rekabet Kurumunun yaptığı soruşturmalarda, rekabet mevzuatının ihlal edildiği iddiaları bakımından en çok dikkat edilen yasak davranışlardır.

«

»