TOP

Sözleşme Sonrası için Rekabet Yasağı İçeren Sözleşme Hükümleri

Sözleşme yönetimini ilgilendiren önemli konulardan biri, sözleşme sonrası rekabet yasaklarıdır.

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesi gereğince, bir sözleşme ilişkisinin sona ermesinden sonraki dönem için sözleşmenin karşı tarafına rekabet etmeme yükümlülüğü getirmek, kural olarak Kanun’a aykırıdır.

Ancak, tedarik (satınalma), franchise, bayilik gibi dikey anlaşmalarda, bazı sınırlamalar ve kurallar dâhilinde, sözleşme sonrası için rekabet yasakları getirilebilir. Bu sınırlamalara, her dikey anlaşmada dikkat edilmesi gerekir.

Örneğin, sözleşme sonrası rekabet etmeme yükümlülüğü, anlaşmanın sona ermesinden itibaren 1 yılı aşmamak kaydıyla düzenlenebilir.

Sözleşmede düzenlenen sözleşme sonrası rekabet yasağı anlaşmasının mevzuatta aranan koşulları bulunsa bile, sözleşmedeki yasağın çerçevesi, kişi, bölge ve konu bakımından dikkatlice belirlenmelidir.

Uygulamadaki birçok sözleşmede yer verilen, sözleşmenin tarafı olan şirket ve ortakları için tüm Türkiye’yi ya da bir şehrin veya ilçenin tamamını kapsayan sözleşme sonrası rekabet yasağı öngörülmesi ya da sözleşmenin sona ermesinden sonraki dönem bakımından sözleşmenin tarafı olmayan kişiler için, örneğin “üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri akrabalar” bakımından rekabet yasağı getirilmesi, rekabet hukuku mevzuatına aykırı düzenlemelerdir.

Aynı şekilde, sözleşme sonrası rekabet yasağının konu bakımından kapsamı belirtilirken “aynı veya benzer faaliyet konusunda doğrudan veya dolaylı olarak” şeklinde belirsiz ve çok geniş ifadeler kullanılması da rekabet hukuku mevzuatına aykırıdır.

Sözleşmelerinizin rekabet hukuku ilkelerine uygun olması ve yöneticilerin bu konuda bilinçli olması, ihmal edilmemesi gereken önemli hususlardır. Aksi takdirde, şikâyet hâlinde (hatta şikâyet olmasa bile yeri geldiğinde kendiliğinden harekete geçme yetkisi bulunan) Rekabet Kurumu’nun çok yüksek rakamlara varan para cezalarıyla karşılaşılabilir.

Üstelik Rekabet Kurumu sadece para cezası vermekle kalmayıp, sözleşmelere doğrudan müdahale ederek, örneğin tedarikçilerinizle ya da bayilerinizle imzalamış olduğunuz tüm sözleşmelerinizin değiştirilmesi yönünde de karar verme yetkisine sahiptir. Ayrıca bu kararlar, Rekabet Kurumu tarafından internette yayımlandığı için, şirketinizin itibarı bakımından da olumsuz sonuçları olacaktır.

«