TOP

AB Adalet Divanı’nın 15.01.2015 Tarihli Kararı Işığında Avukatlık Sözleşmesinin Bir Tüketici İşlemi Olup Olamayacağı Sorunu

2015

Terazi Hukuk Dergisi

Sayı 110

Çocuğun Vasiyetname Yoluyla Tanınması

2014

Terazi Hukuk Dergisi

Sayı 100

Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Genel İşlem Yargısal Denetimi

2013

TBB Dergisi

Sayı 107

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a Göre Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinin Şekli

2015

Terazi Hukuk Dergisi

Sayı 102

Borçlar Hukuku Uygulamamız Açısından 2014’e Genel Bakış

2015

Güncel Hukuk Dergisi

Sayı 2015/1

Yeni Ticaret Kanunu’nun Mal ve Hizmet Tedarik Sözleşmelerine Müdahalesi

2013

Güncel Hukuk Dergisi

Sayı 2013/7

Gayrimenkul Tellallığı (Taşınmaz Simsarlığı) Sözleşmesinde Tellallık Ücreti

2009

İstanbul Barosu Dergisi

Sayı 83/6