TOP

Güncel Online Atölye programımız:

 • 28-29 Kasım 2020 / Sözleşme Atölyesi (Genel İçerikli)
  • Temel Bilgiler
  • Örnek Sözleşme Uygulamaları
  • Güncel Yargı Kararları
  • Soru – Cevap
 • 5 Aralık 2020 / Kira Sözleşmesi Atölyesi

Online Atölyelerimiz, Zoom Uygulaması kullanılarak, canlı sınıf ortamına benzer şekilde karşılıklı (sesli ve görüntülü) iletişim kurularak, katılımcıların sorularıyla doğrudan katılabildikleri, birbirleriyle ve eğitmenle karşılıklı konuşabildikleri, interaktif bir atölye formatında yapılmaktadır.

Bilgi ve kayıt için; akademi@umutyeniocak.com.tr adresine ya da 0552 692 8282 nolu whatsapp hattına yazabilirsiniz.

Ayrıca, Atölyeler hakkında genel bilgiye aşağıda yer verilmiştir…

Online Sözleşme Atölyelerimiz Hakkında

Yeniocak Sözleşme Akademisi bünyesinde Doç. Dr. Umut Yeniocak tarafından gerçekleştirilen; genel içerikli “Online Sözleşme Atölyesi”  ve özel sözleşme türlerine ilişkin Online Atölye programlarının, hukukçulara ve hukukçu olmayan yöneticilere yönelik iki ayrı versiyonu bulunmaktadır.

Online Atölye programlarımız, tamamen kurumunuza (ya da organize edeceğiniz katılımcı grubuna) özel olarak tasarlanıp uygulanabilir.

Genel içerikli Online Sözleşme Atölyemizde;

-Genel içerikli Sözleşme Atölyemiz’de, her sözleşme türünü ilgilendiren temel bilgi ve beceri aktarımı amaçlanmaktadır.

– Sözleşme hazırlarken ve incelenirken; dikkate alınması gereken kurallar, uygulamada sıkça yapılan hatalar, doğru bilinen yanlışlar hakkında genel bilgiler verilmekte ve gerçek bir sözleşme metni üzerinde yapılan örnek incelemenin sonuçları üzerine atölye çalışması yapılmaktadır.

– Sözleşme Hukukuna ilişkin Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları, Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru kararları ve Yargıtay Dairelerine ait bazı önemli kararlar katılımcılarla paylaşılmakta ve bu kararlar hakkında tartışma yapılmaktadır.

– İnteraktif yöntemle yapılan bu çalışmalar sırasında, Doç. Dr. Umut Yeniocak tarafından daha önce dava dosyalarında yazılan mütalaalar, örnek dava dosyaları ve danışmanlık deneyimlerinden aktarımlar yapılmakta ve her katılımcı soru-cevap yöntemiyle birebir görüş alışverişinde bulunma fırsatına sahip olmaktadır.

*Genel içerikli Online Sözleşme Atölyesi, toplam on saatlik bir program olup çalışmalar, hafta sonu iki tam gün (saat 10.00 – 15.00 arası) şeklinde organize edilmektedir.

*Atölye’ye katılan katılımcılara, Yeniocak Sözleşme Akademisi Katılım Belgesi ve Atölye notlarından oluşan bir pdf dosya, email ya da whatsapp üzerinden gönderilmektedir.

Özel sözleşme türlerine ilişkin Online Atölyelerimizde;

– Özel sözleşme türlerine yönelik Atölye çalışmalarımızda ise; ilgili sözleşme türünün özelliklerine ilişkin yapılan bilgilendirmenin ardından, sözleşme örnekleri üzerinde incelemeler ve karşılaştırmalı analizler yapılmaktadır. Ayrıca, ilgili sözleşme türlerinde en çok karşılaşılan davalar hakkında, somut dosya örnekleri üzerinde katılımcılarla birlikte interaktif bir çalışma yapılmaktadır.

– Bahsi geçen dava türleri hakkında çok sayıda örnek yargı kararı ve bu kararlar hakkındaki hukuki analizlerimiz katılımcılarla paylaşılmaktadır.

– Atölye’ye katılan herkes, Atölye konusu sözleşme türüyle ilgili bir sözleşme örneğini çalışma konusu olarak getirebilir.
Atölye’ye getirilen sözleşmeler üzerinde, tüm katılımcılarla birlikte ve belirli bir metod çerçevesinde beyin fırtınası yaparak, analizler yapıyoruz…

– Akademimizin yaptığı özel sözleşme eğitimleri;

 • Kira Sözleşmesi Atölyesi,
 • İnşaat Sözleşmeleri Atölyesi,
 • Franchise – Bayilik – Acentelik Sözleşmeleri Atölyesi ve
 • Kefalet – Garanti – İpotek Sözleşmeleri Atölyesi olmak üzere dört ayrı kategoride gerçekleştirilmektedir.

*Atölye’ye katılan katılımcılara, Yeniocak Sözleşme Akademisi Katılım Belgesi ve Atölye notlarından oluşan bir pdf dosya, email ya da whatsapp üzerinden gönderilmektedir.